Hva skjer?

Omvisning på bilfabrikk

Bilfabrikkene sliter nå med å få tak i deler til produksjonen. Dette fører i sin tur til at noen fabrikker ikke har åpnet for omvisning for publikum. Andre har åpnet, men risikerer å måtte stenge for omvisning hvis produksjonen stopper opp.  På grunn av usikkerheten dette medfører, velger vi derfor å avvente litt før det settes opp turer hvor omvisning på bilfabrikk er en viktig del av programmet. Les mer.

Turer for lag og foreninger til Rogaland og Sørvest-landet.

La oss få ta hånd om opplegget for